Khác biệt giữa các bản “Kiểm thử phần mềm”

n
wikify
(bản mới hơn của Đặng Sơn BG)
n (wikify)
{{Quy trình phát triển phần mềm}}
 
'''Kiểm thử phần mềm''' là một cuộc kiểm tra được tiến hành để cung cấp cho các bên liên quan thông tin về chất lượng của [[sản phẩm]] hoặc [[dịch vụ]] được kiểm thử. Kiểm thử có thể cung cấp cho doanh nghiệp một quan điểm, một cách nhìn độc lập về [[phần mềm]] để từ đó cho phép đánh giá và thấu hiểu được những rủi ro trong quá trình [[triển khai]] phần mềm.
 
<br/>Trong kỹ thuật kiểm thử không chỉ giới hạn ở việc thực hiện một chương trình hoặc ứng dụng với mục đích đi tìm các lỗi của phần mềm (bao gồm các lỗi và các thiếu sót) mà còn là một quá trình phê chuẩn và xác minh một chương trình máy tính / ứng dụng / sản phẩm nhằm:
* Đáp ứng được mọi yêu cầu hướng dẫn khi thiết kế và phát triển phần mềm.
* Thực hiện công việc đúng như kỳ vọng.
* Có thể triển khai được với những đặc tính tương tự.
* Và đáp ứng được mọi nhu cầu của các bên liên quan.
Tùy thuộc vào từng phương pháp, việc kiểm thử có thể được thực hiện bất cứ lúc nào trong quá trình phát triển phần mềm. Theo truyền thống thì các nỗ lực kiểm thử được tiến hành sau khi các yêu cầu được xác định và việc lập trình được hoàn tất nhưng trong AGILE[[Agile]] (là một tập hợp các phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt dựa trên việc lặp đi lặp lại và gia tăng giá trị) thì việc kiểm thử được tiến hành liên tục trong suốt quá trình xây dựng phần mềm. Như vậy, mỗi một phương pháp kiểm thử bị chi phối theo một quy trình phát triển phần mềm nhất định.
==TỔNG QUAN==
<br/> Kiểm thử không thể xác định hoàn toàn được tất cả các lỗi bên trong phần mềm. Thay vào đó, nó chỉ ra quan điểm và sự so sánh nhất định liên quan đến trạng thái và cách xử lý của sản phẩm với các cơ cấu và nguyên tắc của Oracles như một vấn đề mà ai cũng có thể nhận thấy. Những giải pháp tổng thể bao gồm (nhưng không giới hạn) các thông số kỹ thuật, hợp đồng, sản phẩm tương ứng, các phiên bản trước của cùng một dòng sản phẩm phù hợp với mục đích dự kiến nhằm đáp ứng sự kỳ vọng của người dùng cũng như khách hàng. Bên cạnh đó, nó cũng phải thích ứng với quy định của pháp luật hiện hành và các tiêu chuẩn liên quan khác.
<br/>Mục đích chính của kiểm thử là phát hiện ra các lỗi phần mềm để từ đó khắc phục và sửa chữa. Việc kiểm thử không thể thiết lập được các chức năng của sản phẩm đúng trong mọi điều kiện nhưng nó có thể hoạt động tốt trong những điều kiện cụ thể. Phạm vi của kiểm thử phần mềm thường bao gồm việc kiểm thử mã cũng như thực hiện các mã trong môi trường và điều kiện khác nhau giống như việc kiểm thử các khía cạnh của mã dùng để làm gì và cần những gì để làm nó. Trong nền văn hóa phát triển phần mềm hiện nay, một tổ chức kiểm thử có thể được tách biệt với đội ngũ phát triển. Với các vai trò khác nhau của các thành viên trong đội ngũ kiểm thử thì mọi thông tin được đưa ra từ việc kiểm thử phần mềm có thể được sử dụng để điều chỉnh quá trình phát triển phần mềm.
<br/>Mỗi sản phẩm phần mềm có một đối tượng mục tiêu riêng. Ví dụ như đối tượng của phần mềm xem video là hoàn toàn khác với đối tượng phần mềm ngân hàng. Vì vậy, khi một tổ chức phát triển hoặc đầu tư vào một sản phẩm phần mềm thì họ đều có thể đánh giá được liệu các sản phẩm phần mềm có được người dùng cuối chấp nhận hay không, đối tượng mục tiêu là gì và người mua cũng như các bên liên quan là những ai? Và việc kiểm thử phần mềm cũng là một quá trình nỗ lực để đưa ra những đánh giá này.
 
==Tổng quan==
 
<br/> Kiểm thử không thể xác định hoàn toàn được tất cả các lỗi bên trong phần mềm. Thay vào đó, nó chỉ ra quan điểm và sự so sánh nhất định liên quan đến trạng thái và cách xử lý của sản phẩm với các cơ cấu và nguyên tắc của Oracles như một vấn đề mà ai cũng có thể nhận thấy. Những giải pháp tổng thể bao gồm (nhưng không giới hạn) các thông số kỹ thuật, hợp đồng, sản phẩm tương ứng, các phiên bản trước của cùng một dòng sản phẩm phù hợp với mục đích dự kiến nhằm đáp ứng sự kỳ vọng của người dùng cũng như khách hàng. Bên cạnh đó, nó cũng phải thích ứng với quy định của pháp luật hiện hành và các tiêu chuẩn liên quan khác.
 
<br/>Mục đích chính của kiểm thử là phát hiện ra các lỗi phần mềm để từ đó khắc phục và sửa chữa. Việc kiểm thử không thể thiết lập được các chức năng của sản phẩm đúng trong mọi điều kiện nhưng nó có thể hoạt động tốt trong những điều kiện cụ thể. Phạm vi của kiểm thử phần mềm thường bao gồm việc kiểm thử mã cũng như thực hiện các mã trong môi trường và điều kiện khác nhau giống như việc kiểm thử các khía cạnh của mã dùng để làm gì và cần những gì để làm nó. Trong nền văn hóa phát triển phần mềm hiện nay, một tổ chức kiểm thử có thể được tách biệt với đội ngũ phát triển. Với các vai trò khác nhau của các thành viên trong đội ngũ kiểm thử thì mọi thông tin được đưa ra từ việc kiểm thử phần mềm có thể được sử dụng để điều chỉnh quá trình phát triển phần mềm.
 
<br/>Mỗi sản phẩm phần mềm có một đối tượng mục tiêu riêng. Ví dụ như đối tượng của phần mềm xem video là hoàn toàn khác với đối tượng phần mềm ngân hàng. Vì vậy, khi một tổ chức phát triển hoặc đầu tư vào một sản phẩm phần mềm thì họ đều có thể đánh giá được liệu các sản phẩm phần mềm có được người dùng cuối chấp nhận hay không, đối tượng mục tiêu là gì và người mua cũng như các bên liên quan là những ai? Và việc kiểm thử phần mềm cũng là một quá trình nỗ lực để đưa ra những đánh giá này.
 
{{wikify}}
===Khiếm khuyết và thất bại===
<br/>Không phải tất cả các khiếm khuyết của phần mềm bị gây ra bởi lỗi lập trình mà cội nguồn chung của các khiếm khuyết đó nằm ở những thiếu sót trong yêu cầu; ví dụ, yêu cầu không được xác nhận mà gây ra lỗi là sự sơ suất của các nhà thiết kế của chương trình. Những thiếu sót yêu cầu thường thấy trong những yêu cầu phi chức năng như là khả năng kiểm thử, khả năng mở rộng, bảo trì, tính khả dụng, hiệu suất, và khả năng bảo mật.
 
<br/> Lỗi phần mềm xảy ra thông suốt quá trình như sau: Một lập trình viên làm cho một lỗi (sai lầm), mà kết quả cho ra là một khiếm khuyết (thất bại, sai sót) trong mã nguồn phần mềm. Nếu lỗi này được thực hiện, trong những tình huống nhất định hệ thống sẽ tạo ra kết quả sai, gây ra một sự thất bại. Không phải tất cả các khiếm khuyết nhất thiết sẽ dẫn đến thất bại. Ví dụ, lỗi trong mã chết sẽ không bao giờ dẫn đến thất bại. Lỗi có thể biến thành một sự thất bại khi môi trường thay đổi. Ví dụ về những thay đổi trong môi trường bao gồm các phần mềm đang chạy trên một nền tảng phần cứng máy tính mới, thay đổi trong nguồn dữ liệu, hoặc tương tác với các phần mềm khác nhau. Một khiếm khuyết duy nhất có thể dẫn đến một loạt các dấu hiệu thất bại.
 
===Kết nối đầu vào & Điều kiện tiền đề===
30.122

lần sửa đổi