Khác biệt giữa các bản “DHCP”

không có tóm lược sửa đổi
n
{{IPstack}}
'''Dynamic Host Configuration Protocol''' ('''DHCP''' - giao thức cấu hình động máy chủ) là một [[giao thức]] được các thiết bị trong [[mạng máy tính]] (''clients'') sử dụng để lấy các tham số cần thiết cho việc hoạt động trong một mạng sử dụng [[giao thức IP]]. Giao thức này giảm khối lượng công việc quản trị hệ thống, nó cho phép bổ sung thiết bị vào mạng mà không cần hoặc chỉ cần rất ít công cấu hình bằng tay.
 
==Cơ cấu hoạt động==
Giao thức DHCP tự động hóa thao tác gán IP, subnet masks, gateway mặc định và các tham số IP khác.
 
Khi 1 máy khách đã được cấu hình DHCP kết nối vào 1 mạng, client sẽ gởi các truy vấn broadcast ra toàn mạng để truy vấn các thông tin cần thiết về máy chủ DHCP. Máy chủ DHCP quản lý bảng các địa chỉ IP và thông tin về các thông số cấu hình của máy khách như gateway mặc định, domain name,...Sau khi nhận được yêu cầu từ máy khách, máy chủ DHCP sẽ gán cho máy khách 1 địa chỉ IP cùng các thông số cấu hình IP cần thiết.
 
Giao thức DHCP cung cấp 3 chế độ thiết lập địa chỉ IP: dynamic, automatic, manual.
 
Thông dụng nhất là chế độ động (dynamic mode), trong đó máy khách chỉ được sử dụng địa chỉ IP được cấp trong 1 khoảng thời gian nhất định. Sau khoảng thời gian đó, máy khách sẽ yêu cầu cấp địa chỉ mới trứớc khi kết nối bị ngắt quãng.
 
Hai chế độ còn lại là chế độ tự động (automatic) và bằng tay (manual). Trong chế độ tự động, địa chỉ sẽ được gán thường xuyên cho máy. Còn trong chế độ bằng tay, địa chỉ sẽ được lựa chọn bởi máy khách, sau đó máy khách sẽ gởi thông điệp đến máy chủ thông báo địa chỉ đã được thiết lập.
 
{{sơ khai}}
10

lần sửa đổi