Khác biệt giữa bản sửa đổi của “The Lonely White Sail”

n
* Thông tin trên Website [http://nashekino.ru/data.movies?id=354 NasheKino]
* Thông tin trên Website [http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/469/annot/ Kino-Teatr]
 
[[Thể loại:Vladimir Legoshin]]
[[Thể loại:Phim của Gorkyfilm]]
5.681.853

lần sửa đổi