Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhân dân”

Đã lùi lại sửa đổi 14136941 của 23456789dat (Thảo luận) viết lung tung
(Đã lùi lại sửa đổi 14136941 của 23456789dat (Thảo luận) viết lung tung)
Trong [[lịch sử]] khi chưa có khái niệm dân chủ thì người dân dưới [[chế độ phong kiến]] còn được gọi là '''dân đen''', '''thảo dân''' (không có chức vị gì) để phân biệt với [[vua]] là thiên tử và quan là bậc cha mẹ (phụ mẫu). Nhân dân có vai trò quan trọng trong lịch sử là người làm ra lịch sử và là những người sản xuất ra của cải vật chất chính cho xã hội, trong thời kỳ phong kiến có tư tưởng lấy dân làm gốc, dĩ dân vi bản đề cao vai trò cuả nhân dân. Trong thời kỳ sau này những tư tưởng về [[tự do]], [[dân chủ]], [[nhân quyền]] đã đề cao vai trò của nhân dân nói chung cũng như những [[cá nhân]] cụ thể.
 
==Tham khảo==
nhân dân
(Tài liệu tiếng Đức)
Từ Wikipedia, bách khoa toàn thư miễn phí
* [[Benedict Anderson]]: ''Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts'', Frankfurt am Main/New York 1993.
Chuyển tới: chuyển hướng , tìm kiếm
* P. Brandt: „Volk“, in: ''[[Historisches Wörterbuch der Philosophie]]'' 11, S. 1080–1090.
Bài viết này là về cách sử dụng tập thể ( ' một người ' ) . Cho sử dụng khác , xem dân ( định hướng).
* Rogers Brubaker: ''Staats-Bürger'', Hamburg 1994.
Trang bán được bảo vệ
* [[Franz-Josef Deiters]]: ''Auf dem Schauplatz des „Volkes“. Strategien der Selbstzuschreibung intellektueller Identität von Herder bis Büchner und darüber hinaus'', Rombach Verlag, Freiburg i. Br./Berlin/Wien 2006.
* [[Shmuel Noah Eisenstadt]]: ''Die Konstruktion nationaler Identitäten in vergleichender Perspektive.'' In: [[Bernhard Giesen]] (Hg.), ''Nation und kulturelle Identität. Studien zur Entwicklung des kollektiven Bewußtseins in der Neuzeit'', Frankfurt am Main 1991, S. 21–38.
* [[Emerich K. Francis]]: ''Ethnos und Demos. Soziologische Beiträge zur Volkstheorie'', Duncker & Humblot, West-Berlin 1965.
* [[Patrick J. Geary]]: ''Europäische Völker im frühen Mittelalter. Zur Legende vom Werden der Nationen.'' Frankfurt am Main 2002.
* [[Eric Hobsbawm|Eric J. Hobsbawm]]: ''Nation und Nationalismus. Mythos und Realität seit 1780'', München 1996, S. 1–14.
* Fritz Gschnitzer/[[Reinhart Koselleck]], Karl Ferdinand Wagner: ''Volk, Nation, Nationalismus, Masse.'' In: [[Otto Brunner]]/[[Werner Conze]]/Reinhart Koselleck (Hgg.), ''Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland'', Bd. 7, 1992, S. 141–431.
* [[Jürgen Joachimsthaler]]: ''Das übersetzte „Volk“. Johann Gottfried Herder und die Tradition baltischer Spracharbeit.'' In: Bernd Kortländer/Sikander Singh (Hgg.), ''„Das Fremde im Eigensten.“ Die Funktion von Übersetzungen im Prozess der deutschen Nationenbildung.'' Narr, Tübingen 2011, ISBN 978-3-8233-6634-8, S. 23–37.
* [[M. Rainer Lepsius]]: ''„Ethnos“ oder „Demos“. Zur Anwendung zweier Kategorien von Emerich Francis auf das nationale Selbstverständnis der Bundesrepublik und auf die europäische Einigung.'' In: Ders.: ''Interessen, Ideen und Institutionen'', Opladen 1990, S. 247–255.
* [[Wolfgang Wippermann]]: ''Das „ius sanguinis“ und die Minderheiten im deutschen Kaiserreich.'' In: Hans-Henning Hahn/Peter Kunze (Hgg.), ''Nationale Minderheiten und staatliche Minderheitenpolitik in Deutschland im 19. Jahrhundert'', Berlin 1999, S. 133–143.
 
[[Thể loại:Xã hội]]
Một người là một đa số người coi như một toàn thể, như trong một dân tộc hay một quốc gia . Chung , ví dụ , người Do Thái được gọi là " người Do Thái " , Gypsies châu Âu bao gồm phần lớn " những người Romani " , và người Ả Rập Palestine được gọi là " người dân Palestine " .
nội dung
 
1 Trong chính trị
2 Trong Luật
3 Xem thêm
4 Chú thích
 
trong chính trị
Bài chi tiết: Commoner
Tự do Dẫn đầu người của Eugène Delacroix
 
Nước cộng hòa khác nhau chi phối , hoặc yêu cầu bồi thường chi phối , trong tên của người dân. Cả hai Cộng hòa La Mã và Đế chế La Mã sử dụng thuật ngữ Latin Senatus Populusque Romanus , ( Thượng viện và dân Rome) . Thuật ngữ này đã được cố định theo tiêu chuẩn lính lê dương La Mã , và thậm chí sau khi các hoàng đế La Mã đạt được một trạng thái của tổng autarchy cá nhân , họ tiếp tục sử dụng sức mạnh của họ trong tên của Thượng viện và dân Rome .
 
Cộng hòa nhân dân Một điển hình là một nhà nước độc đảng Mác-xít hoặc xã hội chủ nghĩa mà tuyên bố để cai trị thay mặt cho người dân. Chủ nghĩa dân túy là một thuật ngữ chung cho xu hướng chính trị khác nhau mà yêu cầu bồi thường để đại diện cho nhân dân, thường là với một ý nghĩa mà họ phục vụ những người dân thường thay vì các tầng lớp .
 
Chương Một , Điều Một trong Hiến chương của Liên Hiệp quốc gia Kỳ mà các dân tộc có quyền tự quyết . [ 1 ]
trong pháp luật
Thông tin chi tiết : chủ quyền được ưa thích
 
Trong pháp luật hình sự , trong khu vực pháp lý nhất định, khởi tố vụ án hình sự được đưa vào tên của nhân dân . Một số tiểu bang Hoa Kỳ , bao gồm California, Illinois , và New York , sử dụng phong cách này . [ 2 ] Trích dẫn bên ngoài khu vực pháp lý trong câu hỏi thường thay thế tên của nhà nước cho các từ " nhân dân " trong trường hợp chú thích [ 3 ] Bốn tiểu bang. - Massachusetts, Virginia , Pennsylvania , và Kentucky - tham khảo cho bản thân như Khối thịnh vượng chung trong trường hợp các chú thích và quá trình hợp pháp [ 4 ] các quốc gia khác, chẳng hạn như Indiana , thường đề cập đến mình là Nhà nước trong trường hợp các chú thích và quá trình hợp pháp . . Bên ngoài nước Mỹ , xét xử hình sự ở Ireland và Philippines bị truy tố trong tên của người dân của các quốc gia tương ứng.
 
Các lý luận chính trị cơ bản định dạng này là truy tố hình sự được đưa vào tên của chủ quyền , do đó, trong những tiểu bang Hoa Kỳ , "người " được đánh giá là có chủ quyền, thậm chí như ở Vương quốc Anh và các phụ thuộc khác của Hoàng gia Anh , khởi tố vụ án hình sự thường được đưa vào tên của Crown. "Những người " xác định toàn bộ cơ thể của các công dân của một thẩm quyền đầu tư bằng quyền lực chính trị hoặc được thu thập cho mục đích chính trị . [ 5 ]
 
Các quyền mang vũ khí
 
Tu chính án thứ hai của Hiến pháp Hoa Kỳ đã được giải thích khác nhau theo thời gian, với từ 'người' đóng vai trò quan trọng . Các văn bản mô tả rằng những người có quyền giữ và mang vũ khí.
 
" Một dân quân cũng quy định là rất cần thiết đối với an ninh của một quốc gia tự do, quyền của dân chúng được giữ và vũ khí , không được vi phạm. "
 
Trường hợp văn bản lần đầu tiên được giải thích là các đa số những người có quyền giữ và mang vũ khí ( với một lực lượng dân quân vũ trang) , bên phải hiện đang được coi là áp dụng cho tất cả các cá nhân .