Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hiếu Tĩnh Đế”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Hiếu Tĩnh Đế''' (''[[chữ Hán]]'' 孝靖帝 hay 孝靜帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.
==Danh sách==
* [[Đông Ngụy Hiếu Tĩnh Đế]]
* [[Tiêu Tông|Tây Lương Hiếu Tĩnh Đế]] (truy tôn)
* [[Hậu Đường Liệt Tổ|Hậu Đường Hiếu Tĩnh Đế]] (truy tôn)
* [[Lý Khác|Nam Đường Hiếu Tĩnh Đế]] (truy tôn)
 
==Xem thêm==