Felo

Gia nhập ngày 8 tháng 3 năm 2013
không có tóm lược sửa đổi
n (Đã khóa “Thành viên:Felo” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 19:17, ngày 12 tháng 5 năm 2013 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn )
{{sockpuppet|Kayani}}
{| style="border: 1px solid {{{border|gray}}}; background-color: {{{color|#fdffe7}}};"
|rowspan="2" valign="middle" | {{#ifeq:{{{2}}}|alt|[[File:Original Barnstar Hires.png|100px]]|[[File:Original Barnstar.png|100px]]}}
63

lần sửa đổi