Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Động năng”

n
using AWB
Không có tóm lược sửa đổi
n (using AWB)
với <math>m</math> là khối lượng và <math>v</math> là tốc độ (hay vận tốc) của vật. Trong hệ SI, khối lượng được đo bằng kilogram, tốc độ được đo bằng mét trên giây, và động năng thu được đo bằng joule.
 
Ví dụ, một vật khối lượng 80kg80&nbsp;kg di chuyển với tốc độ 18 mét trên giây (65 &nbsp;km/h) thì động năng của nó là
 
:E<sub>k</sub> = (1/2) · 80 · 18<sup>2</sup> J = 12.96 kJ
:''E''<sub>''t''</sub> = ½.''m''.''v''<sup>2</sup>
và ''E''<sub>''q''</sub> là '''động năng quay'''
:''E''<sub>''q''</sub> = ½.''I''.''ω''<sup>2</sup><br />
ở đây:
* ''m'': khối lượng,
5.681.853

lần sửa đổi