Khác biệt giữa các bản “Long Phước, Bà Rịa”

n
- Khí hậu: Xã Long Phước mang đặc trưng khí hậu nhiệt đới gió mùa, một năm có hai mùa mưa và mùa khô rõ rệt, với nhiệt độ bình quân cao đều quanh năm 25.7 độ C. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển cây trồng nhiệt đới.
 
- Thủy văn:
 
Chế độ thủy văn xã phân hóa theo mùa:
5.681.853

lần sửa đổi