BFriend

Gia nhập ngày 26 tháng 7 năm 2013
n
Đã khóa “Thành viên:BFriend”: Khóa vô hạn trang thành viên đã bị cấm vĩnh viễn ([Sửa đổi=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản vi�
n
n (Đã khóa “Thành viên:BFriend”: Khóa vô hạn trang thành viên đã bị cấm vĩnh viễn ([Sửa đổi=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản vi�)
 
12.157

lần sửa đổi