Khác biệt giữa các bản “Ngô phu nhân (Tôn Kiên)”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
 
== Lấy chồng ==
Ngô phu nhân người Ngô quận, là con nhà hào phú trong vùng. Bà nổi tiếng là người tài sắc vẹn toàn. [[Tôn Kiên]] khi đó là quan huyện đã cầu hôn bà.
 
Gia đình bà thấy [[Tôn Kiên]] vũ phu và ngông cuồng nên không muốn gả, định từ hôn khiến Tôn Kiên vừa xấu hổ vừa căm hận. Trong hoàn cảnh đó, bà đã đứng ra thuyết phục cả nhà không nên vì mình mà gây oán với Tôn Kiên, hãy coi đó là số mệnh<ref>Dịch Trung Thiên, sách đã dẫn, tập 1, tr 407</ref>. Vì vậy gia đình bà gả bà cho Tôn Kiên. Bà trở thành Ngô phu nhân được ghi trong sử sách.
Tôn Sách bèn đón Ngô phu nhân cùng các em, đi cùng một người trong họ là Tôn Hà và người ở Nhữ Nam là Lã Phan đến Khúc A theo Ngô Cảnh. Tôn Sách dựa vào Ngô Cảnh bắt đầu xây dựng lực lượng nhưng không thành công, lại quay trở lại Thọ Xuân nương tựa Viên Thuật.
 
Năm [[194]], triều đình [[Hán Hiến Đế]] do quyền thần [[Lý Thôi]], [[Quách Dĩ]] muốn chống lại Viên Thuật, bèn bổ nhiệm Lưu Do làm Thứ sử Dương châu. Lưu Do không thể đối địch được với Viên Thuật nên không dám tới trị sở Dương châu ở Thọ Xuân mà tới đóng nhiệm sở tại Khúc A thuộc Đan Dương. Thái thú Ngô Cảnh cùng Đô úy Tôn Bí (anh họ Tôn Sách) đã nghênh đón Lưu Do tới nhiệm sở Khúc A<ref>Tức huyện Đan Dương tỉnh Giang Tô</ref>.
 
Ngô phu nhân còn giữ [[ngọc tỷ truyền quốc]] do Tôn Kiên khi còn sống đã bắt được lúc tiến quân vào [[Lạc Dương]]. Viên Thuật muốn giành ngọc tỷ, nên ép bà phải giao nộp. Ngô phu nhân bèn đưa ngọc tỷ tới cho Viên Thuật<ref>Lê Đông Phương, Vương Tử Kim, sách đã dẫn, tr 383</ref>.
Chân dung Ngô phu nhân trong [[tiểu thuyết]] [[Tam quốc diễn nghĩa|Tam Quốc diễn nghĩa]] của [[La Quán Trung]] khá mờ nhạt. Bà có một người em gái là [[Ngô quốc thái]] cũng lấy [[Tôn Kiên]], đây là nhân vật do [[La Quán Trung]] hư cấu, không có thật.
 
Tại hồi 29, khi Tôn Sách qua đời, Ngô phu nhân lo lắng về người kế vị, Tôn Sách đã trấn an bà về tài năng của Tôn Quyền. Sau này bà mất, cũng nhắc lại lời trăng trối của Tôn Sách để Tôn Quyền nhớ: ''“Việc trong không quyết được thì hỏi Trương Chiêu, việc ngoài không quyết được thì hỏi Chu Du”.''
 
Khi bà mất, em gái là [[Ngô quốc thái]] thay vai trò làm “quốc mẫu” vùng Giang Đông, có vai trò ảnh hưởng lớn tới Tôn Quyền.
5.681.853

lần sửa đổi