Khác biệt giữa các bản “Bộ Chuột chù”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
*Họ †[[Plesiosoricidae]]
* '''Họ [[Solenodontidae]]''': Chuột chù răng khía
**** Chi [[Solenodon]]: loài †[[Solenodon arredondoi]], †[[Solenodon marcanoi]], [[Solenodon paradoxus]] và [[Almiqui|Solenodon cubanus]]
* '''Họ [[Họ Chuột chù|Soricidae]]''': Chuột chù
** Phân họ [[Crocidurinae]]: [[chuột chù răng trắng]]