Khác biệt giữa các bản “Liệt Đế”

==Danh sách==
* [[Thác Bạt Ế Hòe|Đại Liệt Đế]] (truy tôn)
* [[ĐạiAn TrọngLộc TượngSơn|BộtYên Hải Chấn QuốcQuang Liệt Đế]] (truy tôn)
* [[Đại Trọng Tượng|Bột Hải Liệt Đế]] (truy tôn)
* [[Kim Thái Tông|Kim Văn Liệt Đế]]
* [[Minh Tư Tông|Minh Trang Liệt Đế]] (còn có thụy hiệu khác là Mẫn Đế)