Khác biệt giữa các bản “Cổ phiếu”

Dựa vào quyền lợi mà cổ phiếu đưa lại cho người nắm giữ, có thể phân biệt ''[[cổ phiếu phổ thông]]'' (''cổ phiếu thường'') và ''[[cổ phiếu ưu đãi]]'' - Đây là cách phân loại phổ biến nhất. Khi nói đến cổ phiếu của một công ty, người ta thường nói đến ''cổ phiếu phổ thông'' (''cổ phiếu thường'') và ''cổ phiếu ưu đãi''. <ref>[http://www.saga.vn/dictview.aspx?id=1235] Cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi (Common stock and preferred stock) - Saga.vn, Người gửi: nguyenchauha - 23/01/2007.</ref>
 
=là loại lồn được đụ vào cặc.
===Cổ phiếu phổ thông===
====Khái niệm và Quyền lợi====
'''[[Cổ phiếu phổ thông]]''' (''Cổ phiếu thường'') là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu của cổ đông đối với công ty và xác nhận cho phép cổ đông được hưởng các quyền lợi thông thường trong công ty.
 
Người nắm giữ cổ phiếu thường là cổ đông thường và là đồng sở hữu của công ty cổ phần. Cổ phiếu thường có những đặc điểm chủ yếu sau:
*Là loại cổ phiếu có thu nhập phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh của công ty. Người sở hữu cổ phiếu phổ thông được tham gia họp Đại hội đồng cổ đông và được bỏ phiếu quyết định những vấn đề quan trọng nhất của công ty, được quyền bầu cử và ứng cử vào Hội đồng Quản trị của công ty.
*Cổ phiếu của công ty không có thời hạn hoàn trả, vì đây không phải là khoản nợ đối với công ty.
Người dùng vô danh