Khác biệt giữa các bản “Tôn hiệu”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “Tôn hiệu là danh hiệu "tôn kính" cho những người được "tôn quý". ==Tôn hiệu chính thức== Tôn hiệu chính thức đa phần do các tr…”)
 
==Tôn hiệu không chính thức==
Tôn hiệu không chính thức, dĩ nhiên là được đặt ra một cách không chính thức bởi các sử gia, thường rất ngắn gọn (thường chỉ 2 chữ) và chỉ ra đặc điểm của vị quân chủ đó (Tiên chủ, Hậu chủ, Phế đế, Mạt đế...). Thường các sử gia dùng tôn hiệu không chính thức cho những triều đại ngắn ngủi hoặc những vị quân chủ thất thế, mà ở đó tôn hiệu chính thức hoặc niên hiệu, miếu hiệu đều không có hoặc ít phổ biến, như một sự tôn kính với một triều đại.
==Xem thêm==
* [[Thụy hiệu]]
* [[Miếu hiệu]]
* [[Đế hiệu]]
* [[Tước hiệu]]
* [[Niên hiệu]]
* [[Quốc hiệu]]
[[Thể loại:Vua]]
[[Thể loại:Quân chủ]]