Khác biệt giữa các bản “Tôn hiệu”

không có tóm lược sửa đổi
'''Tôn hiệu''' (''[[chữ Hán]]'' 尊号) là danh hiệu "tôn kính" cho những người được "tôn quý", phổ biến nhất là ở những vị [[Thái thượng hoàng]], [[Thái thượng vương]] hay [[Hoàng thái hậu]].
==Tôn hiệu chính thức==
Tôn hiệu chính thức đa phần do các triều thần suy tôn hoặc do hậu thế truy tặng cho những vị quân chủ hoặc tổ tiên đời trước, nó thường rất dài và nhiều mỹ từ, chính vì rất dài và khó nhớ, nên thường tôn hiệu chính thức ít phổ biến và thường được rút gọn lại 3 hoặc 4 chữ. Ví dụ: