Khác biệt giữa các bản “Tôn hiệu”

 
Tại [[Việt Nam]] thời [[nhà Trần]], các vua nhường ngôi cho con về làm Thái Thượng Hoàng, thường được đặt tôn hiệu có tên của vua Nghiêu, với ngụ ý truyền thuyết vua Nghiêu nhường ngôi cho vua Thuấn là người tài. Cách đặt này ngoài ngụ ý so sánh Thái Thượng hoàng như vua Nghiêu, còn so sánh vua kế vị như vua Thuấn.
# [[Trần Thái Tông]], khi làm Thái thượng hoàng có tôn hiệu Hiển '''Nghiêu''' Thánh Thọ Thái thượng hoàng đế.
# [[Trần Thánh Tông]], khi làm Thái thượng hoàng có tôn hiệu Quang '''Nghiêu''' Từ hiếu Thái thượng hoàng đế.
# [[Trần Nhân Tông]], khi làm Thái thượng hoàng có tôn hiệu Hiến '''Nghiêu''' Quang Thánh Thái thượng hoàng đế.
# [[Trần Anh Tông]], khi làm Thái thượng hoàng có tôn hiệu Quảng '''Nghiêu''' Duệ Vũ Thái thượng hoàng đế.
# [[Trần Minh Tông]], khi làm Thái thượng hoàng có tôn hiệu Chương '''Nghiêu''' Văn Chiết Thái thượng hoàng đế.
 
==Tôn hiệu không chính thức==