Khác biệt giữa các bản “Tôn hiệu”

==Tôn hiệu chính thức==
Tôn hiệu chính thức đa phần do các triều thần suy tôn hoặc do hậu thế truy tặng cho những vị quân chủ hoặc tổ tiên đời trước, nó thường rất dài và nhiều mỹ từ, chính vì rất dài và khó nhớ, nên thường tôn hiệu chính thức ít phổ biến và thường được rút gọn lại 3 hoặc 4 chữ. Ví dụ:
* ''Thái Thượng Chí Đạo Thánh Hoàng Thiên Đế'' (太上至道圣皇天帝) là tôn hiệu của [[Đường Huyền Tông]] sau khi thoái vị.
* ''Pháp Thiên Long Vận Chí Thành Tiên Giác Thể Nguyên Lập Cực Phu Văn Phấn Vũ Khâm Minh Hiếu Từ Thần Thánh Thuần hoàng đế'' (法天隆運至誠先覺體元立極敷文奮武欽明孝慈神聖純皇帝) là tôn hiệu của [[Càn Long]]
* ''Hiếu Kính Thục Thánh Trang Thuần Nguyên Hóa Ý Liệt Trinh Mục Nhân Hiển Vương hậu'' (孝敬淑聖莊純元化懿烈貞穆仁顯王后) là tôn hiệu của [[Nhân Hiển Vương hậu]]