Khác biệt giữa các bản “Trang Giản Vương”

(Trang mới: “'''Trang Giản Vương''' (''chữ Hán'' 莊簡王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ. ==Danh sách== * Minh triều Chu Tá Kính|Tĩnh…”)
 
==Danh sách==
* Minh triều [[Chu Tá Kính|Tĩnh Giang Trang Giản Vương]]
* Việt Nam [[Lê Duy Thiệu|Hậu Lê Trang Giản Vương]] (truy tôn)
==Xem thêm==
* [[Ẩn Công]]
* [[Ẩn Đế]]
* [[Ẩn Vương]]
* [[Linh Công]]
* [[Giản Vương]]
* [[Giản Đế]]
* [[Giản Công]]
* [[Giản Hầu]]
* [[Giản Tử]]
{{trang định hướng}}
 
[[Thể loại:Thụy hiệu]]