Khác biệt giữa các bản “Jan Tinbergen”

không có tóm lược sửa đổi
| name = Jan Tinbergen
| image = Jan Tinbergen 1982.jpg
| caption = Jan Tinbergen innăm 1982
| image_size = 230px
| birth_date = {{birth date|1903|4|12|mf=y}}
404

lần sửa đổi