Khác biệt giữa các bản “Thuốc tránh thai”

- Cách sử dụng: Khách hàng sẽ sử dụng viên tránh thai khẩn cấp càng sớm càng tốt trong vòng 5 ngày (120 giờ) sau giao hợp không được bảo vệ. Hiệu quả tránh thai khẩn cấp giảm dần mỗi ngày. Chỉ sử dụng liều tránh thai khẩn cấp không quá 2 lần trong một tháng.
Có thể sử dụng Viên tránh thai khẩn cấp theo 1 trong 3 cách sau:
+Cách thứ nhất: Uống một lần 1,5mg Levonorgestrel (2 Viên Postinor hoặc Genestron), đây là cách ưa chuộng nhất vì hiệu quả cao và ít tác dụng phụ;
+Cách thứ hai: Uống hai lần cách nhau 12 giờ, mỗi lần 0,75mg Levonorgestrel (mỗi lần uống 1 viên Postinor 0,75mg hoặc 1 viên Genestron 0,75mg);
+Cách thứ ba: Khi không có loại 1 viên hoặc 2 viên tránh thai khẩn cấp. Có thể sử dụng viên tránh thai kết hợp làm tránh thai khẩn cấp. Uống hai lần cách nhau 12 giờ, mỗi lần 100mcg Ethinylestradiol và 0,5mg Levonorgestrel (uống 4 viên tránh thai kết hợp/lần như: Ideal, Choice, New choice, Marvelon, Microgynon …).
 
- Sau khi uống viên tránh thai khẩn cấp, nếu bị nôn trong vòng 2 giờ sau uống thì:
+ Uống lại liều viên tránh thai khẩn cấp càng sớm càng tốt.
22

lần sửa đổi