Khác biệt giữa các bản “Cao Tổ”

n (→‎Xem thêm: using AWB)
== Các vua Cao Tổ ==
*[[Vương Hợi|Thương Cao Tổ]] (do [[Thành Thang]] truy tôn)
*[[Thành Thang|Thương Cao Tổ Ất]] (ghi chép trong Giáp Cốt văn)
*[[Tào Phi|Ngụy Cao Tổ]] (220-226) còn có miếu hiệu khác là Thế Tổ
*[[Lưu Uyên|Hán Triệu Cao Tổ]] (304-310)
*[[Trương Thực|Tiền Lương Cao Tổ]] (314-320)
*[[Thạch Lặc|Hậu Triệu Cao Tổ]] (319-333)