Khác biệt giữa các bản “Văn hóa đại chúng”

n
ct, replaced: {{cite web → {{chú thích web (5)
n (ct, replaced: {{cite web → {{chú thích web (5))
'''Văn hóa đại chúng''' hay '''văn hóa phổ thông''' là tổng thể các [[ý tưởng]], [[quan điểm]], [[thái độ]], hành vi lan truyền (meme),<ref>[http://library.thinkquest.org/C004367/ce6.shtml Memes in Popular Culture], ThinkQuest.</ref> [[hình ảnh]] và các hiện tượng khác, những gì được cho rằng có sự đồng tình một cách phổ biến nhưng không tuân theo một thủ tục quy định của một nền [[tư tưởng]] [[văn hóa]] nhất định, đặc biệt trong văn hóa [[phương Tây]] thời kỳ đầu đến giữa [[thế kỷ 20]] và lan rộng ra [[toàn cầu]] vào cuối thế kỷ 20 đến [[thế kỷ 21]]. Chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi các phương tiện [[truyền thông đại chúng]], sự tổng thể của những ý tưởng tràn ngập trong cuộc sống hàng ngày của [[xã hội]]. Ngược lại, nền [[văn hóa dân gian]] dùng để chỉ tư tưởng của những nền văn hoá ở nhiều [[địa phương]] hoặc xã hội tiền công nghiệp. <ref>{{citechú thích web|author=Darrell L. Bock and Daniel B. Wallace |url=http://www.rebeccasreads.com/Reviews/ReviewBockDethroningJesus.html |title=Rebecca's Reads - Darrell L. Bock & Daniel B. Wallace - Dethroning Jesus: Exposing Popular Culture's Quest to Unseat the Biblical Christ |publisher=Rebeccasreads.com |date= |accessdate=2009-06-21}}</ref><ref>{{citechú thích web|url=http://www.calvin.edu/news/2000-01/eyes.htm |title=Calvin College: Calvin News |publisher=Calvin.edu |date=2001-03-15 |accessdate=2009-06-21}}</ref><ref>{{citechú thích web|url=http://www.cracked.com/article_16619_7-things-from-pop-culture-that-apparently-piss-jesus-off.html |title=7 Things From Pop Culture That Apparently Piss Jesus Off |publisher=Cracked.com |date= |accessdate=2009-06-21}}</ref><ref>{{citechú thích web|url=http://www.irishcalvinist.com/?p=1841 |title=Book Review- Jesus Made in America – Irish Calvinist |publisher=Irishcalvinist.com |date=2008-10-14 |accessdate=2009-06-21}}</ref><ref>{{citechú thích web|url=http://bateszi.animeuknews.net/2007/01/18/japans-increasingly-superficial-pop-culture/ |title=Japan’s increasingly superficial pop culture? &#124; Bateszi Anime Blog |publisher=Bateszi.animeuknews.net |date=2007-01-18 |accessdate=2009-06-21}}</ref>
 
== Chú thích ==