Khác biệt giữa các bản “Họ Đậu”

n
(issue)
(n)
* Swartziaceae <small>(DC.) [[Bartl.]]</small>
}}
'''Họ Đậu''' ([[danh pháp|danh pháp khoa học]]: '''Fabaceae'''), đồng nghĩa: '''Leguminosae''' (hay Fabaceae ''sensu lato'') là một họ thực vật trong [[bộ Đậu]]. Đây là họ [[thực vật có hoa]] lớn thứ ba, sau [[họ Phong lan]] và [[họ Cúc]], với khoảng 730 chi và 19.400 loài.<ref name="Judd2002">Judd W. S., Campbell C. S. Kellogg E. A., Stevens P.F., Donoghue M. J. (2002), Plant systematics: a phylogenetic approach, Sinauer Axxoc, 287-292. ISBN 0-87893-403-0.</ref><ref name="Stevens 2001">{{chú thích web |url = http://www.mobot.org/MOBOT/Research/APweb/orders/fabalesweb.htm#Fabaceae |title = Fabaceae |accessdate = 14-5-2011 |author = Stevens P. F. |coauthor = |year= 2001 |format = |publisher = Angiosperm Phylogeny Website. Phiên bản ngày 5 tháng 5 năm 2011 |editorial =|pages =|language = tiếng Anh|doi =}}</ref> Các loài đa dạng tập trung nhiều trong các [[phân họ Trinh nữ]] (Mimosoideae) và [[phân họ Đậu]] (Faboideae), và chúng chiếm khoảng 9,4% trong tổng số loài [[thực vật hai lá mầm thật sự]].<ref name="Magallónsperm ">{{chú thích tạp chí | author=Magallón S. A., Sanderson M. J. |year=2001 |title=Absolute diversification rates in angiosperm clades |journal=Evolution |url=http://loco.biosci.arizona.edu/pdfs/MagallonEvolution2001.pdf |volume=55 |isueissue=9 |pages=1762-1780 |language=tiếng Anh}}</ref> Ước tính các loài trong họ này chiếm 16% các loài cây trong vùng [[rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ]]. Ngoài ra, họ này cũng có mặt nhiều ở các rừng mưa và rừng khô nhiệt đới ở [[châu Mỹ]] và [[châu Phi]].<ref name="Burnham">Burnham R. J., Johnson K. R., 2004. [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1693437/ South American palaeobotany and the origins of neotropical rain forests]. ''Phil. Trans. Roy. Soc. London B'', 359(1450): 1595-1610, {{doi|10.1098/rstb.2004.1531}}</ref> Cho đến nay vẫn còn những tranh cãi về việc họ này bao gồm 3 phân họ hay tách các phân họ của nó thành các họ riêng biệt. Có rất nhiều thông tin về dữ liệu phân tử và hình thái học chứng minh họ Đậu là một họ [[đơn ngành]].<ref name="Lewis">Lewis G., B. Schrire, B. MacKinder, M. Lock (chủ biên). 2005. Legumes of the world. Vườn Thực vật Hoàng gia, Kew, Vương quốc Anh.</ref> Quan điểm này được xem xét không chỉ ở cấp độ tổng hợp khi so sánh các nhóm khác nhau trong họ này và các quan hệ họ hàng của chúng mà còn dựa trên các kết quả phân tích về phát sinh loài gần đây dựa trên [[ADN]].<ref name="doyle">Doyle J. J., J. A. Chappill, C.D. Bailey, T. Kajita. 2000. Towards a comprehensive phylogeny of legumes: evidence from rbcL sequences and non-molecular data. Trang 1 -20 trong Advances in legume systematics, phần 9, (P. S. Herendeen và A. Bruneau, chủ biên). Vườn Thực vật Hoàng gia, Kew, Vương quốc Anh.</ref><ref name="Kajita">Kajita T., H. Ohashi, Y. Tateishi, C. D. Bailey, J. J. Doyle., 2001. [http://www.bioone.org/doi/abs/10.1043/0363-6445-26.3.515 ''rbcL'' and legume phylogeny, with particular reference to Phaseoleae, Millettieae, and allies]. ''Syst. Bot.'' 26(3): 515-536, {{doi|10.1043/0363-6445-26.3.515}}</ref><ref name="Wojciechowski">{{chú thích tạp chí | author=Wojciechowski M. F., M. Lavin, M. J. Sanderson |year=2004 |title=A phylogeny of legumes (Leguminosae) based on analysis of the plastid matK gene resolves many well-supported subclades withthuộc họ |url=http://www.amjbot.org/cgi/content/full/91/11/1846 | journal=Amer. J. Bot. | volume=91 |pages=1846-1862 |language=tiếng Anh}}</ref> Các nghiên cứu này xác nhận rằng họ Đậu là một nhóm đơn ngành và có quan hệ gần gũi với các họ trong [[bộ Đậu]] là [[họ Viễn chí]] (Polygalaceae), [[họ Suyên biển]] (Surianaceae), và họ [[Quillajaceae]].<ref name="Angiosperm ">{{chú thích tạp chí | author=Angiosperm Phylogeny Group (APG) |year=2003 |title=An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II |url=http://www.biodiversitas.org.br/floraBr/apg2.pdf | publisher=Botanical Journal of the Linnean Society |volume=141 |pages=399-436 |language=tiếng Anh}}</ref>
 
== Phân loại ==