Khác biệt giữa các bản “Cao Tổ”

*[[Thành Thang|Thương Cao Tổ Ất]] (ghi chép trong Giáp Cốt văn)
*[[Tào Phi|Ngụy Cao Tổ]] (220-226) còn có miếu hiệu khác là Thế Tổ
*[[Tư Mã Ý|Tấn Cao Tổ]] (truy tôn)
*[[Lưu Uyên|Hán Triệu Cao Tổ]] (304-310)
*[[Trương Thực|Tiền Lương Cao Tổ]] (314-320)
*[[Hậu Hán Cao Tổ]] (947 - 948)
*[[Trần Hữu Lượng|Trần Hán Cao Tổ]] (1360-1363)
 
==Xem thêm==
*[[Thủy Tổ]]