Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
lưu bản mẫu cũ, đang nâng cấp bản mẫu mới bằng BOT, vui lòng không lùi sửa để hạn chế lỗi, replaced: {{Infobox Football biography → {{Thông tin tiểu sử bóng đá 1
{{Thông tin tiểu sử bóng đá 1
{{Infobox Football biography
| playername = Cacau
| image = [[Tập tin:Cacau Training.jpg|200px]]