Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
cleanup, replaced: seloselo
|federal_subject_ref=<ref name="AstrakhanO_adm">Law #67/2006-OZ</ref>
|adm_data_as_of=tháng 12 năm 2010
|adm_ctr_type=''[[villagelàng#RussiaNga|selo]]''
|adm_ctr_name=Karabash
|adm_ctr_ref=<ref name="AstrakhanO_adm" />