Khác biệt giữa các bản “Sấm Trạng Trình”

không có tóm lược sửa đổi
{{merge|Sấm ký Nguyễn Bỉnh Khiêm}}
 
'''Sấm Trạng Trình''' được người đời xem như là một lời tiên tri của Trạng Trình [[Nguyễn Bỉnh Khiêm]] về tương lai. Có rất nhiều điểm trùng khớp với lịch sử mà nổi bật nhất là tên nước '''[[Việt Nam]]''', vì thời điểm của ông thì Việt Nam không có quốc hiệu này (mà là [[Đại Việt]] và trước đó là [[Đại Ngu]]).