Khác biệt giữa các bản “Phan Bội Châu”

không có tóm lược sửa đổi
n (Đã lùi lại sửa đổi của 強國頭目毛澤東 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Violetbonmua)
tentu=Hải Thu|
tenkhac=Sào Nam<br/>Thị Hán<br/>Độc Tỉnh Tử<br />Việt Điểu<br/>Hãn Mãn Tử|
ngaysinh=[[26 tháng 12]] năm [[1867]]|
ngaychet={{ngày mất và tuổi|1940|10|29|1867|12|26}}
}}