Khác biệt giữa các bản “Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô”

5.681.853

lần sửa đổi