Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Các tầng TCP/IP”

n
Chỉnh định dạng
n
n (Chỉnh định dạng)
{| class="infoboxnavbox" style="float: right; width: 25em;"
|+ style="font-size: larger; margin-bottom: 3px;" | '''[[TCP/IP|Bộ giao thức TCP/IP]]'''
|-
! style="background=#adb;"| Tầng
! Các giao thức
|-
|! style="background=#aff; padding-right: 1em; width:5em;" | '''[[Tầng ứng dụng|Ứng dụng]]'''
|[[DHCP]], [[DNS]], [[ENRP]], [[FTP]], [[HTTP]], [[IMAP]], [[IRC]], [[NNTP]], [[POP3]], [[SIP (giao thức)|SIP]], [[SMTP]], [[SNMP]], [[SSH]], [[Telnet|TELNET]], [[BitTorrent]], …
|-
! style="background=#aff; padding-right: 1em; width:5em;" | '''[[Tầng phiên làm việc|Phiên]]'''
|[[ASAP]], [[SMB]], …
|-
! style="background=#aff; padding-right: 1em; width:5em;" | '''[[Tầng giao vận|Giao vận]]'''
|[[SCTP]], [[TCP]], [[UDP]], [[DCCP]], [[IL Protocol|IL]], [[RTP]], [[RUDP]], …
|-
! style="background=#aff; padding-right: 1em; width:5em;" | '''[[Tầng mạng|Mạng]]'''
|[[IPv4]], [[IPv6]], …
|-
! style="background=#cfb; padding-right: 1em; width:5em;" | '''[[Tầng liên kết dữ liệu|Liên kết]]'''
|[[Ethernet]], [[Wi-Fi]], [[Token ring]], [[MPLS]], [[PPP (giao thức)|PPP]], …
|}<noinclude>[[el:Πρότυπο:Στοίβα Πρωτοκόλλων]]
10

lần sửa đổi