Khác biệt giữa các bản “Doanh nghiệp liên doanh”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 115.78.128.190 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của TuHan-Bot
n (Đã lùi lại sửa đổi của 115.78.128.190 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của TuHan-Bot)
'''Doanh nghiệp liên doanh''' là [[doanh nghiệp]] do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại [[Việt Nam]] trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký giữa Chính phủ nước [[Việt Nam|Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam]] và [[Chính phủ nước ngoài|Chính phủ]] hoặc là doanh nghiệp do doanh nghiệp có [[vốn đầu tư nước ngoài|vốn đầu tư]] hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam hoặc do doanh nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh. ''Doanh nghiệp liên doanh'' được thành lập theo hình thức [[công ty trách nhiệm hữu hạn]]. Mỗi bên liên doanh chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn cam kết góp vào vốn pháp định của doanh nghiệp. Doanh nghiệp liên doanh có tư cách pháp nhân theo [[pháp luật Việt Nam]], được thành lập và hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư.
==Vốn pháp định==
Vốn pháp định của doanh nghiệp liên doanh ít nhất phải bằng 30% vốn đầu tư. Đối với các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng, dự án đầu tư vào địa bàn khuyến khích đầu tư, dự án trồng rừng, dự án quy có quy mô lớn, tỷ lệ này có thể thấp hơn, nhưng không dưới 20% vốn đầu tư và phải được cơ quan cấp giấy phép đầu tư chấp thuận. Tỷ lệ góp vốn của bên hoặc các bên liên doanh nước ngoài do các bên liên doanh thoả thuận, nhưng không được thấp hơn 30% vốn pháp định của doanh nghiệp liên doanh. Căn cứ vào lĩnh vực kinh doanh, công nghệ, thị trường, hiệu quả kinh doanh và các lợi ích kinh tế - xã hội khác của dự án, Cơ quan cấp giấy phép đầu tư có thể xem xét cho phép bên liên doanh nước ngoài có tỷ lệ góp [[tư bản|vốn]] thấp hơn, nhưng không dưới 20% vốn pháp định.
Vốn pháp định của doanh nghiệp liên doanh tùy thuộc vào ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
Đặc điểm nổi bật của doanh nghiệp liên doanh là có sự phối hợp cùng góp vốn đầu tư sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư nước ngoài và các nhà đầu tư Việt nam. Tỷ lệ góp vốn của mỗi bên sẽ quyết định tới mức độ tham gia quản lý doanh nghiệp, tỷ lệ lợi nhuận được hưởng cũng như rủi ro mỗi bên tham gia liên doanh phải gánh chịu.
Hiện nay, một số ngành nghề có quy định về vốn pháp định như sau:
 
http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/HoatDongAnh/PhongDKKD_Khac/Nganh%20nghe%20co%20von%20phap%20dinh.pdf
 
==Đặc điểm==
===Ưu điểm===
51.586

lần sửa đổi