Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Sơ khai”

Bớt thể loại lớn
n (đổi thể loại theo thảo luận, chắc một thời gian sau mới đúng được)
(Bớt thể loại lớn)
*{{tl|Bổ sung}}
 
[[Thể loại:Tiêu bản]]
[[Thể loại:Tiêu bản sơ khai]]