Khác biệt giữa các bản “Hàn Ai hầu”

n (Robot: Sửa đổi hướng)
Ai hầu tên thật là '''Hàn Truân Mông''' (韓屯蒙), là con trai của [[Hàn Văn hầu]]. Năm [[377 TCN]], Hàn Văn hầu mất, Truân Mông nối ngôi tức '''Hàn Ai hầu'''.
==Trị vì==
Từ năm [[403 TCN]], [[Chu Uy Liệt Vương]] đã chính thức phong cho 3 nhà [[Hàn (nước)|Hàn]], [[Triệu (nước)|Triệu]], [[Ngụy (nước)|Ngụy]] làm chư hầu ngang hàng với vua Tấn. Từ đó trên lãnh thổ nước Tấn cũ có 4 nước cùng tồn tại là [[Tấn (nước)|Tấn]], Hàn, Triệu, Ngụy. Năm [[376 TCN]], Hàn Ai hầu cùng [[Triệu Kính hầu]] và [[Ngụy Vũ hầu]] đánhphế truất [[Tấn Tĩnh công]], diệt nước Tấn, lấy đất đai chia ba.
 
Năm [[374 TCN]], Hàn đem quân đánh [[trịnh (nước)|nước Trịnh]] và tiêu diệt nước Trịnh. Sau đó ông thiên đô đến Tân Trịnh (nay là [[Hà Nam]]). Lãnh thổ nước Hàn từ đó được mở mang bao gồm miền đông nam [[Sơn Tây]] và miền Trung Hà Nam.
 
==Bị giết==
Về cái chết của ông, sử sách ghi chép khác nhau. Theo Tư trị thông giám, Hàn Ai hầu phong Hàn Khôi làm [[tể tướng|tướng quốc]], đại phu Nghiêm Toại ghen ghét Hàn Khôi. Năm [[374 TCN]], Toại sai sát thủ [[Triệu Trung Thứ]] mưu sát Hàn Khôi, Khôi trốn đến tố cáo với Ai hầu. Kết quả là Trung Thứ giết luôn cả Ai hầu. Còn sử kí Hàn thế gia nói đại phu Hàn Nghiêm giết chết Ai hầu. Trúc thư kỉ niên thì ghi là ông bị tướng quốc là Hàn Sơn Kiên giết. Sau khi ông chết, con ông là [[Hàn Ý hầu]] (còn gọi là [[Hàn Ý hầu|Hàn Trang hầu]]) nối ngôi.
61.848

lần sửa đổi