Khác biệt giữa các bản “Hàn Ai hầu”

 
==Bị giết==
Về cái chết của ông, sử sách ghi chép khác nhau. Theo Tư trị thông giám, Hàn Ai hầu phong Hàn Khôi làm [[tể tướng|tướng quốc]], đại phu Nghiêm Toại ghen ghét Hàn Khôi. Năm [[374 TCN]], Toại sai sát thủ [[Triệu Trung Thứ]] mưu sát Hàn Khôi, Khôi trốn đến tố cáo với Ai hầu. Kết quả là Trung Thứ giết luôn cả Ai hầu. Còn sử kí Hàn thế gia nói đại phu Hàn Nghiêm giết chết Ai hầu. Trúc thư kỉ niên thì ghi là ông bị tướng quốc là Hàn Sơn Kiên giết. Sau khi ông chết, con ông là [[Hàn Ý hầu]] (còn gọi là [[Hàn Ý hầu|Hàn Trang hầu]]) nối ngôi.
 
Còn theo ''Sử ký, Hàn thế gia'', Ai hầu bị đại phu Hàn Nghiêm giết chết. [[Trúc thư kỉ niên]] thì ghi là ông bị tướng quốc là Hàn Sơn Kiên giết.
 
Sau khi ông chết, con ông là [[Hàn Ý hầu]] (còn gọi là Hàn Trang hầu) nối ngôi.
 
==Xem thêm==
*[[Hàn Văn hầu]]
61.849

lần sửa đổi