Khác biệt giữa các bản “Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī”

chú thích thừa
(chú thích thừa)
 
Những đóng góp của ông không chỉ có ảnh hưởng rất lớn đến toán học, mà còn cả về ngôn ngữ. Từ đại số (algebra) xuất phát từ ''al-jabr'', một trong hai phép toán được dùng để giải [[phương trình bậc bốn]], như ông đã mô tả trong sách. Từ ''[[algorism]]'' và ''[[algorithm]]'' (thuật toán) xuất phát từ chữ '''Algoritmi''', [[La tinh hóa]] tên của ông<ref>{{harvnb|Daffa|1977}}</ref>. Tên ông còn là nguồn gốc của từ [[tiếng Tây Ban Nha]] ''guarismo''<ref>{{Chú thích sách|author=[[Donald Knuth|Knuth, Donald]]|url=http://historical.ncstrl.org/litesite-data/stan/CS-TR-80-786.pdf|title=Algorithms in Modern Mathematics and Computer Science|publisher=[[Springer-Verlag]]|date=1979|isbn= 0-387-11157-3}}</ref> và của [[tiếng Bồ Đào Nha]] ''[[wikt:pt:algarismo|algarismo]]'', đều có nghĩa là [[chữ số]].
 
==Cuộc đời==
Ông sinh ra trong một gia đình [[người Ba Tư]]<ref name="Hogendijk"/><ref name="Oaks"/> ở [[Chorasmia]]<ref>Cristopher Moore and Stephan Mertens, ''The Nature of Computation'', (Oxford University Press, 2011), 36.</ref>
 
==Cống hiến==
 
== Ghi chú ==
{{Tham khảo|2}}
 
== Tham khảo ==
* {{Harvard reference |last=King |first=David A. |year=2002 |title=A Vetustissimus Arabic Text on the Quadrans Vetus |journal=Journal for the History of Astronomy |volume=33 |pages=237-255 }}
* {{chú thích|last=Struik|first= Dirk Jan|title=A Concise History of Mathematics|year=1987|isbn= 0486602559|edition=lần thứ 4|publisher=[[Dover Publications]]}}
<!-- *Nito Verdera. [http://www.cristobalcolondeibiza.com/2eng/2eng00.htm ''South America on ancient, medieval and Renaissance maps'']. Comment: Contains a bit of useful info on the Geography, but also presents a crank theory (see talk page).-->
<!-- muslim<ref name="Britannica">Britannica, [http://www.britannica.com/eb/article-9045366 ''al-Khw<u>a</u>rizm<u>i</u>'']</ref> -->
<!-- * [http://www.iranica.com Encyclopaedia Iranica] what page/chapter/article??? -->
<!-- * William Muir (revised edition by T. H. WEIR, M.A., D.D.). [http://answering-islam.org.uk/Books/Muir/Caliphate/ The Caliphate Its Rise, Decline, and Fall]. relevance?? -->
* {{MacTutor Biography|id=Abraham|title=Abraham bar Hiyya Ha-Nasi}}
* {{MacTutor Biography|class=HistTopics|id=Arabic_mathematics|title=Arabic mathematics: forgotten brilliance?}}