Khác biệt giữa các bản “Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình”

n
==Cơ cấu tổ chức==
===Ban giám hiệu===
*PhạmĐinh Văn ĐằngKhâm: Hiệu trưởng, bí thư đảng bộ - Trình độ Đại Học Chuyên ngành KTCNToán.
*Phạm Văn Vân: Phó hiệu trưởng, phó bí thư đảng bộ - Trình độ Đại Học Chuyên ngành Văn.
*Phạm Văn Khanh: Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ SP Toán - Phó hiệu trưởng, Ủy viên BCH đảng bộ.
Người dùng vô danh