Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sấm ký Nguyễn Bỉnh Khiêm”

 
Sau [[Nguyễn Bỉnh Khiêm]] có [[Lê Quý Đôn]] với ''Thái Ất dị giản lục'', [[Phan Bội Châu]] với sự diễn giải phép thời biến trong [[Kinh Dịch]], [[Hồ Chí Minh]] với sự vận dụng và kết hợp nhuần nhuyễn giữa tinh hoa văn hóa truyền thống phương Đông với tinh hoa văn hóa Thế giới để giải quyết những vấn đề thực tiễn cấp bách của cách mạng [[Việt Nam]].
Hiểu biết về sấm trạng thì hãy nói không hiểu thì thôi,trạng trình viết ngoài bìa sấm là;Biết thì thực không biết thì hư các bạn hiểu là thế
nào sấm trạng nói năm 2019.Nguyễn Còn Thực ở tại miền tào khê có thầy nhân thập đi về Tả Hữu phù trì điều hộ binh lương.
 
== Liên kết ngoài ==
Người dùng vô danh