Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Đạo đức”

không có tóm lược sửa đổi
n
 
Bác Lưu Ly vui thật! Nếu trong tự điển có câu chữ, cách hành văn, lý giải, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề y như wiki thì còn cần wikipedia để làm gì nữa? [[Thành viên:TrinhManhDung|TrinhManhDung]] ([[Thảo luận Thành viên:TrinhManhDung|thảo luận]]) 04:59, ngày 12 tháng 4 năm 2009 (UTC)
Cái chữ "đức hạnh" mình tra thấy là 美德, có vẻ đúng hơn là 德行 đấy. Mình nhớ 行 là hành động mà (cái này phải hỏi người thực sự giỏi tiếng Trung ra sao đã). Xem mặt chữ và theo cách tán của Thuyết văn giải tự thì 美德 là cái tốt đẹp về mặt đức. Gọi là đức hạnh cũng có lý.Nhưng nhìn chung bài này nên đặt tên là "Đạo đức học trong tâm lý học" như người viết đã trình bày thì hơn. Còn đặt tên "Đạo đức học" có vẻ không thuần chất của môn học này lắm!
[[Đặc biệt:Đóng góp/113.190.172.191|113.190.172.191]] ([[Thảo luận Thành viên:113.190.172.191|thảo luận]]) 11:22, ngày 27 tháng 10 năm 2013 (UTC)
Người dùng vô danh