Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Đạo đức”

không có tóm lược sửa đổi
Cái chữ "đức hạnh" mình tra thấy là 美德, có vẻ đúng hơn là 德行 đấy. Mình nhớ 行 là hành động mà (cái này phải hỏi người thực sự giỏi tiếng Trung ra sao đã). Xem mặt chữ và theo cách tán của Thuyết văn giải tự thì 美德 là cái tốt đẹp về mặt đức. Gọi là đức hạnh cũng có lý.Nhưng nhìn chung bài này nên đặt tên là "Đạo đức học trong tâm lý học" như người viết đã trình bày thì hơn. Còn đặt tên "Đạo đức học" có vẻ không thuần chất của môn học này lắm!
[[Đặc biệt:Đóng góp/113.190.172.191|113.190.172.191]] ([[Thảo luận Thành viên:113Nguyễn Văn Đại113.190.172.191|thảo luận]]) 11:22, ngày 27 tháng 10 năm 2013 (UTC)
Người dùng vô danh