Khác biệt giữa các bản “Bệnh học thực vật”

bổ sung thông tin
n
(bổ sung thông tin)
 
Tùy thuộc vào cách phân loại các loại cây trồng theo mục đích mà người ta phân thành một số lĩnh vực nhỏ trong bệnh học thực vật:
*'''Bệnh cây nông nghiệp''': Những bệnh liên quan, ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của các cây trồng sản xuất chính trong nông nghiệp, làm tổn thất về kinh tế [[nông nghiệp]].
*[[Bệnh cây nông nghiệp]].
*[['''Bệnh cây lâm nghiệp''':Bệnh hại cây trồng chủ yếu trong sản xuất [[lâm nghiệp]].
 
Theo các bộ phận bị gây bệnh mà phân thành:
*'''Bệnh hại lá''': Gây tổn thương dến bộ phận dinh dưỡng lá cây.
*[[Bệnh hại lá]]
*[['''Bệnh hại ngọn]]''': Ảnh hưởng đến đỉnh sinh trưởng ngọn cây, ngọn cành
*[['''Bệnh hại cành]]''': Có thể là các chứng làm khô cành, mục cành,...
*[['''Bệnh hại vỏ cây]]''': Ảnh hưởng đến phần vỏ cây.
*'''Bệnh hại gỗ''': Thường là các dạng nấm, rêu, ký sinh làm hại gỗ.
*[[Bệnh hại gỗ]]
*[['''Bệnh hại rễ]]''': Tấn công bộ rễ của thực vật.
 
Theo các nguyên nhân gây bệnh và cách truyền nhiễm mà phân thành:
*'''Bệnh cây không truyền nhiễm''': Nguyên nhân gây bệnh do các yếu tố của điều kiện ngoại cảnh (thời tiết, độ ẩm, thành phần dinh dưỡng)gây nên.
*[[Bệnh cây truyền nhiễm]]
*'''Bệnh cây truyền nhiễm''': Do sinh vật gây nên: cây ký sinh, nấm, sinh vật nhâh nguyên thủy, phytoplasmas, giun tròn,...
*[[Bệnh cây không truyền nhiễm]]
==Xem thêm==
[[Bệnh cây]]