Khác biệt giữa các bản “Bệnh học thực vật”

hợp nhất bài bệnh cây
(bổ sung thông tin)
(hợp nhất bài bệnh cây)
[[Hình:Late blight of potato.jpg|nhỏ|250px|Lát cắt theo mặt cắt ngang của 1 thân cây bị bệnh]]
'''Bệnh học thực vật''' là một lĩnh vực của [[thực vật học]], chuyên nghiên cứu về nguyên nhân, triệu chứng, bệnh trạng của các loại [[bệnh dịch hại cây]] trồng, để đưa ra các biện pháp phòng trừ hiệu quả nhất.
 
Thực vật bị bệnh là hiện tượng khi thực vật không đủ khả năng thích ứng với những biến đổi của môi trường hoặc với những kích thích của những sinh vật khác, làm đảo lộn hoạt động sinh lý, gây bất lợi đến sinh trưởng hoặc làm thực vật bị chết, trên diện lớn có thể dẫn đến tổn thất về kinh tế và sinh thái.
 
 
Tùy thuộc vào cách phân loại các loại cây trồng theo mục đích mà người ta phân thành một số lĩnh vực nhỏ trong bệnh học thực vật: