Khác biệt giữa các bản “Chùa Hương (định hướng)”

không có tóm lược sửa đổi
{{định hướng}}
Chùa Hương có thể là một trong các chùa sau:
* [[Chùa Hương (Hà Tĩnh)|Chùa Hương Tích]] trên núi Hồng Lĩnh, thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
* [[Chùa Hương (Hà Nội)|Chùa Hương]] ở xã Hương Sơn huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.
Người dùng vô danh