Khác biệt giữa các bản “Tập tin:Đáng đời thằng Cáo (Gà và Gấu).jpg”

{{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Con cáo và tổ ong |Mô tả=cảnh phim Đáng_đời_thằng_Cáo |Nguồn=http://dienanhvietnam.com.vn/uploads/chandung/tintucchung/thang12.2012/10/hoquang%20(2).jpg |Phần sử dụng=a |Phân giải thấ…
({{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Con cáo và tổ ong |Mô tả=cảnh phim Đáng_đời_thằng_Cáo |Nguồn=http://dienanhvietnam.com.vn/uploads/chandung/tintucchung/thang12.2012/10/hoquang%20(2).jpg |Phần sử dụng=a |Phân giải thấ…)
 
(Không có sự khác biệt)
660

lần sửa đổi