Khác biệt giữa các bản “Con cáo và tổ ong”

không có tóm lược sửa đổi
'''Con cáo và tổ ong'''<ref>Báo ''[[Việt Nam độc lập]]'', số 130, ngày 1-7-1942.<br>''[[Hồ Chí Minh : Toàn tập]]'', [[NXB Chính trị Quốc gia]] - [[Hà Nội]] (1995) // trang 3, trang 236.<br>''[[Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử]]'', [[NXB Chính trị Quốc gia]] - [[Hà Nội]] (2006) // trang 2, trang 168.</ref> là một bài thơ cổ động [[Cáchcách mạng]] đăng trên báo [[Việt Nam độc lập]], số 130 (1-7-1942) của [[Hồ Chí Minh|Nguyễn Ái Quốc]].
__TOC__
==Nội dung==
660

lần sửa đổi