Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Quy định ba lần hồi sửa”

n
Quản lý có thể mở khóa tùy ý khi người vi phạm đã nhận lỗi vi phạm quy định.
 
===Sự tham gia của ngườibảo quản viên===
Trừ trường hợp [[Wikipedia:Phá hoại|Phá hoại]], nếu một người[[Wikipedia:bảo quản viên|bảo quản viên]] có liên quan trực tiếp đến một nội dung đang có tranh chấp tại trang đó, người bảo quản viên đó không nên khóa thành viên do vi phạm 3RR. Thay vào đó, trong trường hợp này, nếu tin rằng một thành viên nào đó đã vi phạm 3RR tại trang nói trên, người bảo quản viên đó nên gửi đề nghị khóa thành viên tại trang [[Wikipedia:Tin nhắn cho ngườibảo quản viên ]].
 
==Tôi bị khóa theo quy định 3RR! Làm gì bây giờ?==