Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Quy định ba lần hồi sửa”

Đầu tiên, kiểm tra xem có thật là bạn đã thực hiện hồi sửa thứ 4 trong vòng 24 giờ hoặc gần như vậy.
 
*Nếu không, bạn nên emailgửi ngườithư điện tử đến bảo quản viên đã khóa tài khoản của bạn (hoặc một quản lý khác), trình bày một cách lịch sự và đề nghị mở khóa.
*Nếu đúng là bạn đã vi phạm, bạn nên đợi 24 giờ hoặc emailgửi ngườithư điện tử đến bảo quản viên đã khóa bạn (hoặc một bảo quản viên khác), nhận sai và đề nghị mở khóa. (Tất nhiên, ngườibảo quản viên có thể không làm theo đề nghị của bạn.)
 
Các bảo quản viên có thể xem chất lượng các sửa đổi có liên quan, có thể không.
 
Lưu ý rằng, trong lịch sử Wikipedia, việc công khai lên án ngườibảo quản viên thực hiện việc khóa thành viên thường không thu được sự thông cảm của cộng đồng. Tuy nhiên, bạn có thể thông báo các trường hợp áp dụng quy định này một cách rất sai lầm tại [[Wikipedia:Tin nhắn cho ngườibảo quản lý]viên]. <!-- wiki tiếng Việt có mục này chưa?? :
for more serious cases, to the "use of administrator privileges" section in [[Wikipedia:Requests for comment]].
-->
 
==Tôi đã vi phạm 3RR. Phải làm gì bây giờ?==