Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Quy định ba lần hồi sửa”

n
 
==Ngoại lệ==
Khi tuyên bố rằng một hồi sửa được miễn khỏi quy định dựa trên một trong ngoại lệ liệt kê dưới đây (chẳng hạn hồi sửa các soạn thảo của một thành viên bị cấm), nên bổ sung một chú thích vào trang thảo luận để giải thích việc này, vì các bảo quản viên thực hiện việc khóa có thể không biết nhiều về tranh chấp này. Lưu ý rằng việc [[Wikipedia:Lách luật|lách luật]] để cố gắng co kéo các hồi sửa hòng 'được cho là khớp' với một trong các ngoại lệ dưới đây thường không được coi trọng và nên tránh.
 
===Hồi sửa không có bàn phím chiến===