Khác biệt giữa các bản “Hàn Ai hầu”

==Tham khảo==
*[[Sử kí Tư Mã Thiên]], các thiên:
** ''Hàn thế gia''
** ''Tấn thế gia''
* Phương Thi Danh ([[2001]]), ''Niên biểu lịch sử Trung Quốc'', NXB Thế giới
*Dương Khoan, Chiến quốc sử biên niên tập chứng
61.849

lần sửa đổi