Khác biệt giữa các bản “Trịnh Hòa”

|-
| 7 || Tháng 1 năm 1431 || 22 tháng 7 năm 1433 || 27.550
|}
{| class="wikitable"
|-
! style="width:20%%;"| Thứ tự
! style="width:20%%;"| Thời gian
! style="width:40 "| Khu vực ngày nay
|-
| Chuyến thứ 1 || 1405–1407<ref name=ch98-233-6/> || [[Champa]],<ref name=ch98-233-6>Chan 1998, 233–236.</ref> [[Java]],<ref name=ch98-233-6/> [[Palembang]], [[Malacca]],<ref name=ch98-233-6/> [[Deli Serdang Regency|Aru]], [[Pasai|Samudera]],<ref name=ch98-233-6/> [[Lambri]],<ref name=ch98-233-6/> [[Sri Lanka|Ceylon]],<ref name=ch98-233-6/> [[Qiulon]],<ref name=ch98-233-6/> [[Kollam]], [[Kochi (India)|Cochin]], [[Kozhikode|Calicut]]<ref name=ch98-233-6/>
|-
| Chuyến thứ 2 || 1407–1409<ref name=ch98-233-6/> || Champa, Java,<ref name=ch98-233-6/> Siam,<ref name=ch98-233-6/> Cochin,<ref name=ch98-233-6/> Ceylon, Calicut<ref name=ch98-233-6/>
|-
| Chuyến thứ 3 || 1409–1411<ref name=ch98-233-6/> || Champa,<ref name=ch98-233-6/> Java,<ref name=ch98-233-6/> Malacca,<ref name=ch98-233-6/> [[Semudera]],<ref name=ch98-233-6/> Ceylon,<ref name=ch98-233-6/> [[Quilon]],<ref name=ch98-233-6/> Cochin,<ref name=ch98-233-6/> [[Kozhikode|Calicut]],<ref name=ch98-233-6/> Siam,<ref name=ch98-233-6/> Lambri, [[Kayalpatnam|Kayal]], [[Coimbatore]]{{citation needed|date=February 2013}}, [[Puttanpur]]
|-
| Chuyến thứ 4 || 1413–1415<ref name=ch98-233-6/> || Champa,<ref name=ch98-233-6/> Kelantan,<ref name=ch98-233-6/> Pahang,<ref name=ch98-233-6/> Java,<ref name=ch98-233-6/> Palembang,<ref name=ch98-233-6/> Malacca,<ref name=ch98-233-6/> Semudera,<ref name=ch98-233-6/> Lambri,<ref name=ch98-233-6/> Ceylon,<ref name=ch98-233-6/> Cochin,<ref name=ch98-233-6/> Calicut,<ref name=ch98-233-6/> Kayal, [[Hormozgān Province|Hormuz]],<ref name=ch98-233-6/> [[Maldives]],<ref name=ch98-233-6/> [[Mogadishu]], [[Barawa]], [[Malindi]], [[Aden]],<ref name=ch98-233-6/> [[Muscat, Oman|Muscat]], [[Dhofar]]
|-
| Chuyến thứ 5 || 1417–1419<ref name=ch98-233-6/> || Champa, Pahang, Java, Malacca, Samudera, Lambri, [[Bengal]], Ceylon, [[Sharwayn]], Cochin, Calicut, Hormuz, Maldives, Mogadishu, Barawa, Malindi, Aden
|-
| Chuyến thứ 6 || 1421–1422 || Champa, [[Bengal]],<ref name=ch98-233-6/><ref>[http://www.bpedia.org/C_0201.php Chinese accounts of Bengal, Banglapedia]</ref><ref>[http://www.fmprc.gov.cn/eng/wjb/zwjg/zwbd/t756682.htm History of Sino-Bengal contacts]</ref> Ceylon,<ref name=ch98-233-6/> Calicut,<ref name=ch98-233-6/> Cochin,<ref name=ch98-233-6/> Maldives,<ref name=ch98-233-6/> Hormuz,<ref name=ch98-233-6/> Djofar,<ref name=ch98-233-6/> Aden,<ref name=ch98-233-6/> Mogadishu,<ref name=ch98-233-6/> Brava<ref name=ch98-233-6/>
|-
| Chuyến thứ 7 || 1430–1433 || Champa,<ref name=d7-150-63>Dreyer 2007, 150–163.</ref> Java,<ref name=d7-150-63/> Palembang,<ref name=d7-150-63/> Malacca,<ref name=d7-150-63/> Semudera,<ref name=d7-150-63/> Andaman and Nicobar Islands,<ref name=d7-150-63/> Bengal,<ref name=d7-150-63/> Ceylon,<ref name=d7-150-63/> Calicut,<ref name=d7-150-63/> Hormuz,<ref name=d7-150-63/> Aden,<ref name=d7-150-63/> ''Ganbali'' (possibly Coimbatore),<ref name=d7-150-63/> Bengal,<ref name=d7-150-63/> Laccadive and Maldive Islands,<ref name=d7-150-63/> Djofar,<ref name=d7-150-63/> ''Lasa'',<ref name=d7-150-63/> Aden,<ref name=d7-150-63/> Mecca,<ref name=d7-150-63/> Mogadishu,<ref name=d7-150-63/> Brava<ref name=d7-150-63/>
|}
 
Người dùng vô danh