Khác biệt giữa các bản “Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī”

(chú thích thừa)
 
==Cuộc đời==
Ông sinh ra trong một gia đình [[người Ba Tư]]<ref name="Hogendijk"/><ref name="Oaks"/> ở [[Chorasmia]]<ref>Cristopher Moore and Stephan Mertens, ''The Nature of Computation'', (Oxford University Press, 2011), 36.</ref> Có ít thông tin chi tiết về cuộc đời của al-Khwārizmī. Tên ông có thể cho biết rằng ông đến từ [[Khwarezm]] (Khiva), [[Đại Khorasan]], khu vực này nằm ở phía đông của [[Đại Iran]], nay là [[tỉnh Xorazm]] thuộc [[Uzbekistan]].
 
==Cống hiến==